En herrgård med lång historia i Sunne, Värmland

Ulvsby herrgårds historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, ja, vad vi vet så var det långt innan den blev upptecknad i jordaboken. Ulvsby har en plats i den svenska historien såväl som i litteraturhistorien.

Selma Lagerlöf placerar herrgården i den litterära historien

Selma Lagerlöf skriver om Ulvsby som Länsmansgården i romanen Gösta Berlings Saga. Som hon fick Nobelpriset i litteratur. Som första svensk och kvinna. I Göran Thunströms romaner figurerar Ulvsby herrgård och dess ägare.

1500-talet Ulvsby är en lantegendom i jordaboken

Ulvsby Herrgård finns med 1540-års Jordabok. En bonde vid namn Bengt brukade jorden framgångsrikt och Ulvsby växte till sig rejält. I mitten av 1600-talet hade man 4 km odlad jord utmed Fryken. Det krävdes sex hela hushåll för att driva gården; bondefolk, lantarbetare, djurhållning mm.

1600-talet Drottning Kristina och officerarnas tid

1600-talet Drottning Kristina och officerarnas tid 

1630 blir Ulvsby säteri, dvs herrgård. Likt alla andra kom Ulvsby att bidra ekonomiskt till Elfsborgs andra lösen vilket var kännbart då bidraget var vad gården kunde arbeta ihop under ett år.  Inte nog med det; Drottning Kristina fann Ulvsby herrgård passande att annektera för att låta gården gå i förläning till en ung officer som kom hem från krigens Europa. 

Adelsmännen som deltog eller bidrog till krigen fick stora gods – finns flertal s.k Frälsegårdar kring sjön Åsunden i Västergötland och högre officerare fick den typ av gårdar som vår gård – Ulvsby Herrgård.

LÄS VIDARE

Och denna del av historien kommer att prägla inte bara den här gården utan hela trakten runt sjön; vilket kommer sig av hur man förde krig på den tiden. Tidigt på morgonen gick man ut på slagfältet och sköt på varandra och sen lär man ha avslutat ”arbetsdagen” på fältet. Och vad sysslade man sen med? Unga officerare och adelsmän samlade och ofta långt borta från sin hemtrakt. Man umgicks och man umgicks över nationsgränserna. Tyska småfurstar, holländare, engelsmän festade tillsammans med svenskar, italienare och fransmän. Ett internationellt liv, om än inte lite farligt emellanåt. 

Så när den unge officeren kommer hem och förväntar sig ett liv bland adel och nobless i Stockholm – men istället får en herrgård långt uppe i de värmländska skogarna så gäller det ju att göra det bästa av saken. 

Saknaden efter livet i Europa med dess fester och umgänge är stor. Och det sägs att det är dessa officerare som lagt grunden till den festtraditionen, med dess baler och fester, som finns på gårdarna här runt sjön Fryken. Historier om festerna och dess deltagare har berättats från generation till generation och Selma Lagerlöf skriver om den här delen av livet kring sjön Fryken i sin roman Gösta Berlings Saga. 

1700 – talet Kronolänsman flyttar in på herrgården

1710 flyttar traktens Kronolänsman in på Ulvsby herrgård. Herrgården byggs ut med arrestlokal och Länsmanskontor. Länsmännen avlöser varandra på herrgården under århundradet. 

1800-tal Länsmansgården i romanen Gösta Berlings saga

I romanen Gösta Berlings Saga har Länsmansgården en plats och verklighetens kronolänsman Anders Wahlstrand lär kunna ha varit en förebild till berättelsens Länsman Scharling. 

Det var Anders Wahlstrand som 1850 byggde den nuvarande herrgårdsbyggnaden. 

Anders Wahlstrand var inte bara Kronolänsman han var även en duktig speleman. Enlig den tidens tankesätt var det en synd att spela upp till dans och det borde vara länsman som såg till att så inte skedde. Det var ju lite komplicerat för Wahlstrand för han borde ju inte bjuda upp till dans på självaste Länsmansgården. Så med Fryksdalsk klurighet så ordnade han en festplats ca 600 meter norr om herrgården och spelade upp till dans på sommarkvällar. Platsen kom att kallas syndafläcken och så än idag. 

Ulvsby herrgård är Länsmansgården i Selma Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga

I Gösta Berlings Saga i kapitlet ”Unga Grevinnan”, beskrivs det hur Länsman Scharling bjuder in till bal den åttonde i mars månad, då han firar födelsedag. Majorskan sitter då häktad i väntan på rannsakan och dom. Unga grevinnan är bekymrad över Majorskan öde och kan inte finna den rätta feststämningen när hon kan se Majorskan vandra fram och tillbaka i häktet. 

1909 tilldelas Selma Lagerlöf Nobelpriset i litteratur som första svensk och kvinna.

Under senare delen av 1800-talet anlades det en park, med ett 50-tal olika sorters lövträd, runt herrgårdsbyggnaden. Träden kom att huggas ner vid sekelskiftet för vinnings skull. Vid den här tiden genomgick Ulvsby Herrgård ett stort antal ägarbyten.

1900-tal Jordbruket, pensionatet och turisternas tid

År 1914
Paret Agnes & Arvid Danielsson förvärvar Ulvsby Herrgård med den stora jordbruksverksamheten. 

1920 Sommarpensionat
Nu kommer de första sommargästerna till Ulvsby herrgård. En dansk sannolikt välbärgad familj skulle tillbringa en del av sommaren på gården. Betalningen skulle vara att man ”hjälpte till” med skörden. Men ganska snart konstaterade Arvid att ”dessa kommer inte te gere pennings gang – vi får allt lôv å ta litte betalt av dôm”.

Gästerna fick betala 3 kr och 10 öre per person per vecka för helpension.  Här började det som skulle bli Ulvsby herrgård framtid. Agnes & Arvid arbetade fram ett koncept där man arrangerade bröllop, kalas & fester av allehanda slag. Och pensionatsverksamheten på sommaren ökade. 

I en broschyr från 1926 tryckt av Ramströms Tryckeri i Sunne beskriver man om Ulvsby herrgård och Sunnetraktens stora möjligheter till fina turer på skidor. Det blir populärt framför att i västra Sverige att åka till Sunne för att åka skidor. 

1940 Krigsåren och annektering
Vid andra världskrigets utbrott annekteras Ulvsby Herrgård för andra gången. Familjen fick flytta till granngårdarna och militären tog över gården för sitt syfte. Här rustades b.l.a pionjärstyrkor för vidare uppmarsch mot norska gränsen. Efter kriget återupptogs gårdssysslorna och pensionatsverksamheten.

1960 Andra generationen tar över Ulvsby herrgård
Agnes och Arvids barn; Kjell, Daga och Anna Stina med respektive familjer hjälpte till med verksamheten. Och så småningom tar Anna-Stina och Erik Biörklund över driften av Ulvsby herrgård 1965.

Anna-Stina och Erik skapar ett begrepp kring Ulvsby herrgård, som man nu kallar för Länsmansgården. Kvalitet, omtanke och god mat i värmländsk herrgårdsmiljö är kärnan i verksamheten. Anna Stinas kokkonst blir vida känd och hon bjuds upp till Stockholm för gästspel på kända restauranger.

1970 Herrgårdshotell och konferenser och gastronomiska höjder
Länsmansgården expanderar och man bygger Länsmansflygeln med 12 rum. Nu har man totalt 28 rum med Kavaljersflygeln och rummen i huvudbyggnaden. Köket håller hög klass och man kommer att bli känd långt utanför Värmland. Anna Stina gör gästspel på Ulla Winblad i Stockholm och gäster vallfärdas till Länsmansgården för att njuta av den fina kokkonsten. Särskilt känd blir man för sitt magnifika julbord som än idag är något i särklass. Klassiskt hemlagat och dignande!

1980 Tredje generationen tar över Länsmansgården
Anna Stinas döttrar Ann och Pia tar tillsammans med Ann’s man Urban Edberg över Länsmansgården och driver verksamheten framgångsrikt vidare. I mitten av 80-talet renoverar man och bygger till huvudbyggnaden. Frejasalen och Victoriagalleriet tillsammans med vinterterassen tillkommer. 

2000 – talet Ulvsby herrgård får nya ägare
2011 Ulvsby herrgård får nya ägare efter nästan 100 år i samma familj. Familjen Biörklund & Edberg bestämmer sig för att avyttra gården. Köpare är Marianne och Christer Krönsjö, hon med ursprung i Göteborg och han Fryksdaling sen urminnes tider. 15 april 2011 börjar en ny era, där ursprung, historia och tradition blir viktiga i arbetet med att ta Ulvsby herrgård in i framtiden.

2012 – 2015
2015 återtar man gårdens riktiga namn Ulvsby herrgård och förnyar den grafiska profilen. Gården får fyra nya hotellrum och konstutställningar är en del av verksamheten.

2012 – 2015
Restaurangen utmärks som en av de två bästa restaurangerna i Värmland av krogbibeln White Guide.

2016 Den stora branden
På morgonen dagen innan julafton, den 23 december, fattar det gamla Kronohäktet eld. Den äldsta byggnaden och den ursprungliga herrgården brinner ner till grunden. Om det var den gamla vackra el-ljusstaken i smide som kortslöt eller om det helt enkelt var en hungrig liten mus som kalasade på ledningarna, det vet man inte.

Vinden låg på från väster och inga människor fanns i byggnaden, så allt gick bra. Och man kunde fira jul som vanligt på herrgården. 

2018
Byggandet av en ny herrgårdsbyggnad påbörjas i februari.

 • Ägarna Marianne och Christer Krönsjö ritar en ny flygelbyggnad.
 • Lokala hantverkare, alla från Sunne och några från Värmland, bygger den nya flygeln.
 • Ulvsbys kökschef Daniel Svedlund kommer på idén att namnge rummen efter olika personer med koppling till herrgården.
 • Konstnären Lena Maria Stigsdotter ansvarar för idéarbete och formgivning av alla miljöer. Allt utformas med inspiration av Ulvsby herrgårds historia. Verklig och litterär
   • Drottning Kristina får både svit och badstuga uppkallad efter sig. 
   • Selma Lagerlöf och karaktärerna i Gösta Berlings saga får rum. 

Herrgårdens tidigare ägare uppmärksammas och får rum.

   • Kronolänsman Anders Wahlstrand, förebilden till Selma Lagerlöfs Länsman Scharling.
   • Fru Anna Stina Biörklund, som kallade Ulvsby för Länsmansgården, efter Selmas roman Gösta Berlings saga (och är en av de första att använda den litterära kopplingen i marknadsföringen) och är den som gör herrgårdens kök vida känt för sin höga nivå. 

Herrgårdens alla medarbetare gör ett fantastiskt arbete med att ta hand om gäster, laga mat, servera och däremellan bära möbler och assistera och heja på inredare och konstnär. Och med gott mod ta hand om hantverkare och alla som bygger och bär. Mio Möbler i Arvika levererar alla möbler till hotellrummen. Vänner och bekanta samlas för att hjälpa till med puts och ans under överseende husfrun Anne Grete Brenna och hennes medarbetare.

I juli 2018 kan de första gästerna checka in på våning två och i augusti 2018 står våning ett klar. Drottning Kristnas badstuga med olika sorters bastu och flera djupa kopparbadkar är klar i november 2018.

30 november 2018 Officiell invigning

 • Invigningstalare är Lena Bergström (tidigare hotellägare Frykenstrand) 
 • Leif Stinnerbom Teaterchef Västanå Teater. 
 • Skådespelaren Birgit Carlsten spelar Majorskan, ur Gösta Berlings saga, som suttit inspärrade i häktet men nu kommer ut.
 • Programmet ”Välkommen till Värmland” med skådespelare och musiker från Västanå Teater. 
 • Gästerna bjuds på Ulvsby herrgårds Länsmansgårdens smått berömda julbord.  

Ca 150 personer deltar i invigningsdagen.

2019 Trädgårdsparken upptäcks och återskapas
Trädgårdsparken som fanns runt herrgården på 1800-talet inspirerar till att återskapa och anlägga en ny trädgårdspark. Uppdraget att rita utifrån de historiska dokument som finns, går till det värmländska trädgårdsföretaget Stolpens Trädgård. Ritningen godkänns och de första markarbeten och planteringarna påbörjas sommaren och hösten 2019. 

2020 Ulvsby herrgård hundra år som hotell och restaurang
Den historien vet vi inget mer om än att det ska kalasas och firas på herrgården